“Nederlandse” koffie uit Brazilië

In het eerste decennia van het bestaan is er op Holambra volop geëxperimenteerd met diverse akkerbouwgewassen. Nadat in het begin de nadruk lag op in Nederland gangbare gewassen als aardappelen en tarwe, werd langzamerhand overgeschakeld op tropische gewassen. Zo werd er ook begonnen met de verbouw van koffie, een teelt die in de omgeving van Holambra al een eeuw op grote schaal plaatsvond. In 1957 vond de eerste koffieoogst plaats. Eind van dat jaar werden de eerste koffiebalen naar Nederland vervoerd. Diverse kranten, zoals ook het protestantse dagblad Trouw hebben hieraan aandacht besteed.

Ms. “Zaanland” bracht eerste 250 balen

De gedroogde koffie wordt in zakken gedaan. Foto: Museu Holambra

Te Amsterdam is een eerste partij koffie uit Brazilië, door Nederlandse boeren verbouwd, aangekomen met hel m.s. “Zaanland” van de Koninklijke Hollandse Lloyd. Dit feit is feestelijk gevierd tijdens een gistermorgen aan boord van het schip gehouden ontvangst, waarbij o.m. de consul-generaal van Brazilië in ons land, de heer Muziko Fassa Fregoso, tegenwoordig was.
In 1948 richtten Nederlandse emigranten op de Fazenda Ribeirao nabij Campinas (Sao Paulo) in Brazilië een bedrijf, genaamd de Cooperativa Agro Pecuaria “Holambra” en deze onder leiding van de energieke president, de heer C. J.J. Hogenboom, tot bloei komende onderneming was de afzender van de eerste 250 balen prima koffie, welke door de “Zaanland” naar Nederland werden gebracht.
Het is koffie, door Nederlandse emigranten verbouwd en verhandeld. De vertegenwoordiger van de Cooperativa, de heer G. Duijsens, vertelde ons dat de emigranten zijn begonnen met een onderneming van 5000 ha, waarvan reeds 3000 ha in cultuur zijn gebracht. Daarop zijn 130 gemengde bedrijven gevestigd van gemiddeld 25 ha. Als werkkrachten zijn daar 750 Nederlanders en 300 Brazilianen op werkzaam. Er wordt geteeld mais, mandioca, rijst, katoen en sojabonen( de hoofdteelten). Voorts tarwe en gerst als nateelt en fruit (sinaasappelen, citroenen, ananas en mangos), koffie. Men vindt er ook: rundveefokkerij en -houderij, varkenshouderij en mesterij en kippenhouderij.

Toekomstplannen
“Wij hebben grote toekomstplannen, waarbij plaatsen open komen voor nog vele ondernemende Nederlanders, die naar Brazilië willen emigreren”, aldus de heer Duijsens. “Er ligt nog 1800 ha te ontginnen grond, waarop in de loop van 1958 ongeveer 60 nieuwe emigrantengezinnen een bedrijf kunnen gaan opbouwen. Als er voldoende belangstelling uit Nederland bestaat zal daarna onmiddellijk begonnen worden met één of twee nieuwe kolonies. Hiervoor werden de contacten reeds gelegd en is goede grond op aantrekkelijke voorwaarden aanwezig.
Bovendien verwachten wij, dat in Brazilië bedrijfsfinanciering mogelijk zal worden – 10.000 gulden per bedrijf. Indien er geschikte en goede boeren zijn met voldoende eigen middelen voor de opzet van een bedrijf”.
Spreker memoreerde nog hoe het Nederlanders waren die, ongeveer 250 jaar geleden via andere landen de koffieplant naar Brazilië overbrachten. Dit aspect van de eerste zending emigrantenkoffie is nog te aardiger wanneer men weet, dat Brazilië thans meer dan de helft van de wereldkoffieproductie voor zijn rekening neemt.


Een gedachte over ““Nederlandse” koffie uit Brazilië

  1. Gerard Beantwoorden

    Mijn ouders zijn in 1948 geëmigreerd na Nao-Me Toque R.S

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *