Nogmaals Brazilië!

Het land der toekomst.

Gerard Duijsens

Naar aanleiding van de ingezonden brief van vier Venrayse emigranten in het lokale weekblad Peel en Maas zag de vertegenwoordiger van Holambra in Nederland, Gerard Duijsens zich genoodzaakt een kort weerwoord te schrijven.

Naar aanleiding van een in dit blad van 28 november j.l. verschenen artikel over de Fazenda Ribeirão en haar bewoners, zou men ter weerlegging van het daarin besprokene, een heel boek kunnen schrijven. En dan nog zou men wellicht niet alles naar ieders zin hebben verteld.

Maar wij zullen dit niet doen en ook niet ingaan op de grote onjuistheden, die hierin bewaard worden, om maar zacht uit te drukken, op welke manier men hierin mensen bejegent, die zich volkomen inzetten voor de toekomst van onze emigranten en hun kinderen.

Hoe langer hoe meer begint men te geloven, wat kort geleden een emigrant der fazenda ons schreef, nl. ‘Wij vragen ons wel eens af, of het nog zin heeft naar Holland te schrijven. Als we zeggen, dat het ons hier goed gaat en dat wij gelukkig zijn en tevreden zijn met ons bedrijf in ons nieuwe vaderland, dan gelooft men ons toch niet.’

Ja, zo schijnt het dikwijls te zijn. Men zegt wel eens: het geloof is een gave Gods en zo zou men ook kunnen zeggen van de emigranten-ondertekenaars van het meergenoemde artikel, die blijkbaar niet willen geloven, dat de mensen, die op Ribeirão bleven, het Goddank heel goed maken en met hun alle (per 3 oktober j.l. rond 600 man en 300 man Braziliaans Personeel) het er verder naar hun wens hebben. Verder nakaarten heeft geen zin. De toekomst zal hierop het antwoord geven.

Brazilië is zó groot en de kansen liggen ruim genoeg om ook elders in dit land een toekomst te kunnen opbouwen. Het verheugt ons, uit meer genoemd artikel te kunnen vernemen, dat deze emigranten in Não Me Toque ook zo goed gaat. Zij wonen thans 1200 km zuidelijker van Ribeirão en wij hopen, dat zij er zich nog in verheugen kunnen, dat hun mede-emigranten op de Fazenda Ribeirao het thans zeer goed maken en dat de Fazenda zich nog steeds uitbreidt.

Voor eventuele belangstellenden ben ik steeds bereid om hun uitvoerig in te lichten en de vereiste gegevens daarbij te tonen, voor wat betreft de Cooperativa Holambra, Fazenda Riberião, Campinas.

Roermond, 2 dec. 1953

G. Duijsens


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *